Post So lut 23, 2008 2:09 pm

TUNEL

TUNEL– ciasna, cylindryczna forma łącząca dwa poziomy znajdujące się na odmiennej częstotliwości fazowania. Kanał wyrównawczy wydrążony w strukturze poza, często za pośrednictwem światła, które znajdując się na jego końcu, nadaje kierunek ruchu obserwatorowi zdarzeń i pomaga przez to w dostrojeniu się wyżej. Napotykany podczas gwałtownych i usilnych prób przesunięcia stanu skupienia świadomości z jednego poziomu na drugi. Łącznik kanałowy między focusami.

DS