Post N kwi 13, 2008 6:36 am

REM

REM (Rapid Eye Movement) - Faza snu, w której pojawiają się marzenia senne. Podczas snu faza REM występuje cyklicznie, na przemian z fazami NREM, tworząc z nimi cykle trwające od 70 do 100 minut (średnio 90 minut). Fazy REM są proporcjonalnie do czasu trwania snu tym dłuższe, im młodsza jest osoba śpiąca. Dla młodego, dorosłego człowieka jest to ok 18% czasu snu. Faza REM jest często nazywana snem paradoksalnym, ze względu na fakt, iż podczas jej trwania, mózg wykazuje dużą aktywność, czasem większą niż na jawie - wiąże się to z występowaniem marzeń sennych. Po każdym 90 minutowym cyklu snu, następuje kolejny, w którym faza REM zostaje wydłużona kosztem faz NREM.